פרסומים

פרופ' מאירה וייס – רשימת פרסומים באנתרופולוגיה
רשימה נבחרת (תרגום לעברית)
תזה M.A
מאירה וייס. "מעמד ההורה השכול- היבטים של מרד, חשבון נפש והגשמה עצמית". בהנחייתם של משה שוקד ושלמה דשן,   אוניברסיטת תל אביב, 1978.
עבודת הדוקטורט
מאירה  וייס. נכות וזהות: ילדים פגומים בעיני הוריהם (שני חלקים)  בהנחייתם של משה שוקד ושלמה דשן.  אוניברסיטת תל אביב, 1986.
ספרים
1. מ.וייס. "אהבה התלויה בדבר: הילד הפגוע בעיני הוריו" ספריית פועלים, תל-אביב (מהדורה עברית), 1991.
1א'. מ.וייס. "אהבה התלויה בדבר: הילד הפגוע בעיני הוריו" 1994. ברגין וגרבי, הוצאת גרינווד, קונטיקט. (המהדורה האנגלית עודכנה והורחבה -בעיקר בחומרים על מגדר)  296 עמודים. 1994.
2. מ. וייס. "הגוף הנבחר: הפוליטיקה של הגוף בחברה הישראלית." הוצאת אוניברסיטת סטנפורד, 2002.
 מאמרים (רשימה נבחרת)
4. מ.וייס. " מעמד ההורה השכול- היבטים של מרד, חשבון נפש והגשמה עצמית " Current Perspectives On Aging and Life Cycle 1989, 30: 269-280.
5. רובין, נ', שמילוביץ, כ' ווייס, מ'. "משמן לרזה: טקס א-פורמלי של שינוי זהות."  Symbolic Interaction  , 1993. Vol 16, מקבץ 1.
5א.     רובין, נ', שמילוביץ, כ' ווייס, מ'. "'השמן' ו'הרזה'; טקסי הגדרה אישיים של שינוי זהות אצל שמנים שרזו לאחר ניתוח לקיצור קיבה" מגמות לו 9 – 15,
6. מ. וייס. "פרדוקסים בהתנהלות רופאים ב"ביקור רופאים".י
Culture, Medicine & Psychiatry,  1993,  17: 235-253.
7. מ.וייס. "לא-אדם" ו"לא-בית": בידוד טריטוריאלי של ילדים בעלי מומים חיצוניים".Journal of     
Contemporary Ethnography ינואר 1994,  Vol 22, מקבץ 4: 463-487.
8. מ.וייס. "בידוד טריטוריאלי ומום חיצוני: הורים בישראל מגיבים לילדיהם הפגועים." Disability, Handicap and Society. 1997, 12 (2): 259-271.
9. מ.וייס. "האדם והחיה: מ"אדם" ל"לא אדם" " Semiotica, 1995, (106 - ½): 55-76.
10. מ.וייס. " יושבים על הגדר: תגובות של  הורים לעמימות מינית של  ילדיהם מיד אחרי הלידה,  Semiotica, 1995, (107 - ½): 33-50.
11. מ.וייס. "סרטן והדבקה: דמויי "המחלה" בקרב בני המשפחות של  חולים." The Sociological Review, 1995, Vol 42, מקבץ 1: 1-35.
12. מ.וייס. "מטאפורות של איידס, סרטן ומחלות לב."  Medical Anthropology Quarterly, 1997, 11(4): 1-21.
13. מ.וייס. "גופים של מלחמה – גופים הדוניסטיים: דיאלקטיקה של  הקולקטיב והיחיד בחברה הישראלית."   American Ethnologist, 1997, 24(4): 1-21.
14. מ.וייס. "לעיניו של  הרופא בלבד: תיקים  רפואיים בשני בתי חולים בישראל" Culture, Medicine & Psychiatry, 1997, 21(3): 283-302.
15. מ.וייס. "אבל,הנצחה וזהות קולקטיבית בחברה הישראלית", Anthropological Quarterly. 1997, 70(2): 91-101.
16. מ.וייס. דחייתם של הורים את ילדיהם הפגועים מלידה: כמה תצפיות קריטיות ביחס למיתוס החברתי של  ההורות   .Marriage  and Family Review. 1998, 27(4\3): 191-209.
17. מ.וייס. "נרטיבים של  גופניות:  השיח של ריבוי גופים"
Semiotica, 1998, (118-3/4): 239-260.
18. מ.וייס. "תנאים של  אמהות: הביו-פוליטיקה של ההתאהבות בילדך." Social Science Journal. 1998, 35(1): 87-105.
19. מ.וייס. " אם, אחות וחיילת: זיכרונות ממלחמת המפרץ". תאוריה וביקורת, 7: 235-246, 1995
19א'. מ.וייס. "מגדר ומלחמת המפרץ: אחיות ישראליות ושיח החיילות." Journal of
Contemporary Ethnography, 1998, 27 (2): 197-218.
20. מ.וייס. "כולנו משפחה אבלה אחת: אובדן אישי ואבל קולקטיבי בחברה הישראלית."  Studies In Contemporary Jewry, 1999, Vol 14, Oxford University Press.
21. מ. וייס. ""לכתוב תרבות" תחת מבטה של המדינה". Ethnography, 2001, March, 2(1): 77-91.
22. מ.וייס. "ילדי תימן: גופים, מדיקליזציה ובניין האומה." Medical Anthropology Quarterly, 2001 , June, 15 (2): 206-221.
23. מ.וייס. "הגוף המהגר והגוף הפוליטי:  פרשת ילדי תימן וחיפצון של הגוף  בישראל"
, Theory, Culture and Society/Body and Society (Special Issue), 2001, 7(2-3): 93-109.
24. מ.וייס. "גוף האומה: טרור וההתגלמות הגופנית של הלאומיות בישראל." Anthropological Quarterly, 2002, January, 75 (1)
25. מ.וייס. "המדינה הפוסט-מודרנית והאינדיבידואליזם הקולקטיבי: מבט השוואתי על החברה הישראלית ותרבות הצריכה המערבית"   Social Sciences Journal, 2003, 40 (2).
26. מ.וייס. "הגוף הנבחר: ניתוח סמיוטי של שיח המיליטריזם הישראלי והזהות הקולקטיבית." Semiotica.
28.מ.וייס. "רפואה משפטית ודת בזיהוי גופותיהם של חיילים."   Mortality 2008 כרך 13, נושא 2, (נושא מיוחד: הגופה בתרבות בת זמננו) עמ' 119-131
29. מ.וייס. "שיקולים אתיים ביחס למחקר ההורות: הליכה על הקצה"  1999 עמ' 149-162 בתוך ספרן  של נ. שפר-יוז  וק. סרג'נט (עורכות):Small Wars: The Cultural Politics of Childhood,Berkley and Los Angeles: University of California Press
30. מ.וייס. "הגוף המהגר והגוף הפוליטי: פרשת ילדי תימן וחיפצון  הגוף בישראל. "   2002, עמ' 93-110 בתוך ספרם הערוך של ננסי שפר-יוז ו-ולואי ווקנט:  Commodifying Bodies, Sage.
31.מ. וייס. "הגוף הנבחר והדחייה של מוגבלויות בחברה הישראלית" עמ' 107-127 בתוך ספרן  הערוך של אינגשטד ו-וייטיד: Disability in the Local and Global worlds, Berkley and Los Angeles: University of California Press.
32. מ.וייס. "אחרים בתוכנו: זהות קולקטיבית ומיצוב ".  2007   פרק 8 בספרן הערוך של מקלין וליבינג: The Shadow Side of Field Work: Theorizing the Blurred Orders between Ethnography and Life, Blackwell.

מאמרים שהוצגו בכנסים מקצועיים (רשימה נבחרת)
1. מ.וייס. "דחייתם ילדים בעלי מומים מולדים על ידי הוריהם."  המאמר הוצג בכנס ה-15 של האגודה  הסוציולוגית הישראלית, אוניברסיטת בר-אילן. 1984.
2. מ.וייס. "בידוד  טריטוריאלי של בעלי מומים מולדים: הורים בישראל  מגיבים  לילדיהם  הפגועים." המאמר הוצג בכנס ה-23 של האגודה הפסיכולוגית הישראלית, אוניברסיטת תל-אביב, 1987.
3. מ.וייס. "דימויים חזותיים של סרטן ואיידס." המאמר הוצג בכנס ה-19 של האגודה הסוציולוגית הישראלית. אוניברסיטת בן-גוריון, 1988.
4. מ.וייס. "גבולות הגוף: מוגבלויות כמקרה מבחן." המאמר הוצג בכנס האגודה האנתרופולוגית הישראלית, אוניברסיטת תל-אביב, 1988.
5. מ.וייס. "תיאטרון בהקשר רפואי: המקרה של ביקור רופאים גדול". המאמר הוצג בכנס ה-3 של האגודה האירופאית לסוציולוגיה רפואית, מרבורג, גרמניה, 1990, וכן בכנס של האגודה האנתרופולוגית ישראלית, אוניברסיטת בר-אילן, 1991.
6. מ.וייס. "יושבים על הגדר: תגובותיהם של  הורים לעמימות מינית אצל ילדיהם מיד אחרי הלידה."
המאמר הוצג בכנס ה-2 של האגודה האירופאית לאנתרופולוגיים חברתיים, פראג, 1992. כמו כן, הוצג בכנס האגודה האנתרופולוגית הישראלית, האוניברסיטה העברית בירושלים, 1993.
7. מ. וייס. "האשליה של ידע: התיק  הרפואי כמקרה מבחן." המאמר הוצג בכנס המשותף של האגודה  הסוציולוגית הבריטית  והאגודה האירופאית לסוציולוגיה רפואית, אדינבורו, סקוטלנד, 1992.
8. מ. וייס. "סרטן והדבקה: דימויים של  "המחלה" בקרב בני משפחות החולים." המאמר הוצג בכנס ה-24 של האגודה הסוציולוגית הישראלית,  האוניברסיטה העברית בירושלים, 1993.
9. מ.וייס. "רפלקציה  אתית: הליכה על הקצה" המאמר הוצג בכנס האגודה הישראלית לאנתרופולוגיה, 1994.
10. מ.וייס. "מגדר ומלחמת המפרץ: אחיות ישראליות ושיח החיילות." המאמר הוצג בכנס האגודה האנתרופולוגית הישראלית , עין-גדי, 1995.
11. מ.וייס. "בדמייך חיי: ניתוח מיקרו-פוליטי של אידיאולוגיה והתנגדות בשיח האבלות הישראלי." המאמר הוצג בכנס האגודה האנתרופולוגית הישראלית, זכרון יעקב, 1996.
12. מ.וייס. "מטאפורות של איידס, סרטן ומחלות הלב." המאמר הוצג בכנס הדו-שנתי של האגודה לסוציולוגיה של  הרפואה והבריאות, בודפשט, הונגריה, 1996.
13. מ.וייס. "הפרשה של ילדי תימן: ביצוע אתנוגרפיה במכון לרפואה משפטית". המאמר הוצג בכנס השנתי של האגודה האמריקאית לאנתרופולוגיה, וושינגטון, 1997.
14. מ.וייס. "גוף האומה: הגוף הישראלי הנבחר במחזור החיים." המאמר הוצג בקונגרס ה-34 של המכון הבינלאומי לסוציולוגיה, תל-אביב, 1999.
15. מ.וייס. "העיניים של המדינה: אנתרופולוגיה ללא פחד." הוצג בכנס השנתי של האגודה האנתרופולוגית האמריקאית , שיקגו, 1999.
16. מ.וייס. "הזיהוי של גוף האומה." המאמר הוצג במפגש האזורי לניהול משברים: ציבורים ופרטיים, איסטנבול, טורקיה, 2000.
17 מ. וייס. "טרור וההתגלמות הגופנית של הלאומיות בישראל בת זמננו."  המאמר הוצג בכנס של האגודה האנתרופולוגית האמריקאית, סן-פרנסיסקו, 2000.
18. מ. וייס. "הגוף הנבחר." המאמר הוצג בכנס האגודה האנתרופולוגית האמריקאית, ניו-אורלינס, 2002.
19. מ. וייס. "גנטיקה ודת." המאמר הוצג בכנס האגודה הסוציולוגית האמריקאית, סן-פרנסיסקו, 2004.
20. מ. וייס. "גנטיקה, רפואה משפטית ודת." המאמר הוצג בכנס האגודה האנתרופולוגית האמריקאית, וושינגטון, 2005.
21. מ. וייס. "אנתרופולוגיה ואיידס."  דוברת מרכזית בכנס על איידס, בית החולים איכילוב, 2006.
22. מ. וייס. "אתנוגרפיה וכתיבה אודות הגוף."  יושבת ראש הפאנל ודוברת, הכנס של האגודה האנתרופולוגית הישראלית, מכללת אחווה, 2007.

פרויקטים  נוכחיים באנתרופולוגיה –
א.  שני כתבי היד הבאים  הסתיימו ונערכו.  אני מתכננת לעדכן אותם ולהוציאם לאור –אולי ON LINE?
1. מ. וייס. "הגוף הנבחר: הפוליטיקה של הגוף בחברה הישראלית." (בעברית)
2. מ.וייס. "טביעת האצבע של הקולקטיב."  (באנגלית).
ב.  מחקר על מגיפת הפוליו בארץ בשנים הראשונות להקמת המדינה.
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה